PHOTO BOOTE
  Just smile and move  
היא לא רק יפה היא גם חכמה
עמדת צילום מהירה איכותית ברוזלציה 5760*3840 הנותנת אפשרות להדפיס בכל גודל אשר יבחר
יתרון להדפיס וגם לשלוח לנייד תוך 25 שניות והתמונה אצלכם מודפסת
ניתן לעשות boomerang ולשתף ברשתות הנבחרות
2200₪ - 2700₪ המחירים אינם כוללים מע״מ ומשתנים לפי מספר המוזמנים